maj 2019

Meliński Minuth, jako świadomy dostawca usług w branży eventowej, od początku swojej działalności przykłada dużą wagę do zrównoważonego systemu zarządzania w biznesie. Na przestrzeni lat wypracowaliśmy szereg praktyk, które w znakomitej większości są zbieżne z zaleceniami ISO 20121. Natomiast w 2014 roku rozpoczęliśmy projekt: „Podwyższenie świadomości CSR poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością zgodnego z normami EN-ISO 9001:2008 i EN-ISO 20121:2012 (zrównoważone zarządzanie eventami).” Projekt ten jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Kwota wsparcia wynosi: 69 685,00 zł, tj. 20 366,80 CHF. Więcej szczegółów o projekcie: www.programszwajcarski.gov.pl oraz www.swiss-contribution.admin.ch/poland Standard ISO 20121 dotyczy zarówno klientów,

Poniżej prezentujemy prestiżowe zestawienie Światowej Organizacji Branży Wystawienniczej UFI (The Global Association of the Exhibition Industry), w której znalazły się firmy branżowe, mogące pochwalić się certyfikatem ISO 20121. Warto podkreślić, iż Meliński Minuth jest w tym gronie jedyną europejską firmą zajmującą się budową stoisk targowych. źródło: http://www.ufi.org/industry-resources/sustainable-development/sustainable-development-guidelines/

Igrzyska Olimpijskie w Londynie uświadomiły międzynarodowym organizacjom potrzebę opracowania nowego standardu określającego zrównoważony system zarządzania w branży eventowej. Regularny wzrost liczby imprez oraz światowy zasięg takich przedsięwzięć wymagają odpowiedzialnego podejścia, które będzie uwzględniało ekonomiczne, środowiskowe i społeczne konsekwencje wydarzeń o charakterze masowym. W związku z powyższym Międzynarodowa Organizacja Standaryzacyjna wprowadziła IS0 20121: Sustainability in event management”, w którego opracowanie włączyło się 30 państw i instytucji. W obrębie nowego standardu ISO 20121 zostały nakreślone ramy proekologicznych rozwiązań możliwe do zastosowania nie tylko przez organizatorów eventów, ale również przez poszczególnych uczestników łańcucha dostaw. Takie systemowe działanie „od podstaw” ma doprowadzić do długotrwałych i wielopłaszczyznowych