Lubimy czuć się docenieni i nie będziemy tego ukrywać. Każde wyróżnienie jest dla nas potwierdzeniem słuszności naszych działań i motywacją do dalszej pracy. Żadnej z tych nagród nie otrzymalibyśmy, gdyby nie nasi Klienci. Tak naprawdę najbardziej wartościową nagrodą jest dla nas ta, z której radość możemy czerpać razem.

Nagrody i wyróżnienia 

Stoiska zapro­jek­to­wa­ne i wyko­na­ne przez nasz zespół wie­lo­krot­nie zdo­by­wa­ły nagro­dy w kon­kur­sach Stoisko czy Ekspozycja Roku. 

Do naj­cen­niej­szych dla nas wyróż­nień zaliczamy:

  • meda­le w kon­kur­sie Ekspozycja Roku (daw­niej Stoisko Roku)
  • sta­tu­et­ki Acanthus Aures
  • meda­le MTP 

Otrzymaliśmy tak­że pre­sti­żo­we tytu­ły Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości oraz Lidera Usług Targowych, a tak­że Diamenty Forbesa.

Nasze osiągnięcia