Kluby i zawody sportowe

Firma Meliński Minuth sta­wia na sport! Nasi pra­cow­ni­cy mogą liczyć na dofi­nan­so­wa­nie udzia­łu w zawo­dach, a poznań­skie ośrod­ki spor­to­we na naszą pomoc. Wielokrotnie słu­ży­li­śmy wspar­ciem Akademickiemu Związkowi Sportowemu w Poznaniu, Klubowi Sportowemu Olimpia Poznań czy Fundacji Wielkopolskie Wioślarstwo. Patronowaliśmy też Poznańskiemu Stowarzyszeniu Żużlowemu czy dru­ży­nie rug­by kobiet Black Roses.