RE_OPEN_UK inwestycje

RE_OPEN_UK inwestycje

Tytuł projektu: Przeciwdziałanie negatywnym skutkom brexit oraz złagodzenie związanego z tym wpływu na działalność spółki MELIŃSKI MINUTH poprzez realizację inwestycji i rozpoczęcie eksportu na nowym rynku. Cele projektu: Celem Programu Re_Open UK jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom brexit oraz złagodzenie związanego z tym wpływu na działalność firmy MELIŃSKI MINUTH poprzez rozpoczęcie eksportu na nowych rynkach eksportowych, szczególnie na rynku portugalskim.

Re_Open UK – realizacja projektu

WIEMY, CO JEST I BĘDZIE KLUCZOWE W TWORZENIU SKUTECZNEGO WIZERUNKU TARGOWEGO.

STWÓRZMY KOLEJNY PROJEKT WSPÓLNIE.