Szlachetna Paczka

Pomaganie mamy we krwi. Wraz z fir­ma­mi zrze­szo­ny­mi w Polskiej Izbie Przemysłu Targowego wspól­nie poma­ga­my rodzi­nom z Poznania w ramach pro­jek­tu Szlachetna Paczka. Do akcji dołą­cza­ją się też nasi Pracownicy.